International conversation salon

International conversation salon

Borgerlyst har efterhånden holdt en del samtalesaloner. Og indtil videre har vi primært holdt dem for danskere og på dansk. Men vi også rigtigt gerne skabe nye møder mellem danskere og udlændinge, så vi kan møde hinanden og lære hinanden at kende på tværs af sprog og kulturer.

Derfor inviterede vi til vores første internationale samtalesalon torsdag d. 21. juni i kulturhuset Trampolinhuset på Nørrebro.

I modsætning til de tidligere samtalesaloner, som vi har holdt, så havde denne samtalesalon ikke noget overordnet tema, men satte i stedet fokus på alment-menneskelige spørgsmål, som vedkommer alle uanset nationalitet, sprog eller kultur.

For formålet med salonen var netop at skabe et rum, hvor danskere og udlændinge kunne mødes uden de forforståelser og kategoriseringer, som vi ofte tyer til overfor folk, som vi ikke kender.

Og i den forbindelse var det ikke helt tilfældigt, at vi valgte at holde denne internationale samtalesalon i samarbejde med Trampolinhuset.

De fleste asylansøgere har temmeligt svære kår i Danmark, med meget begrænsede midler og en meget isoleret tilværelse i asylcentre langt fra de større byer. Trampolinhuset er et mødested midt i København, hvor asylansøgere og danskere kan mødes, dele erfaringer og lære hinanden at kende på lige vilkår. Og samtidig er Trampolinhuset et stærkt udtryk for borgerlyst: Huset er et selvstændigt, non-profit brugerstyret kulturhus, der drives med uafhængige fondsmidler af en aktiv kreds af brugere.

Vi håbede, at en international samtalesalon i Trampolinhuset kunne være med til at åbne huset for flere danskere, og nedbryde nogle af murene og fordommene omkring asylansøgerne i Danmark.

Og alt i alt var samtalesalonen ret vellykket. Der var omkring 20 deltagere, der bl.a. fik lejlighed til at snakke om hvad der vækker deres nysgerrighed, hvornår de blev voksne, og hvornår de sidst havde haft en god snak med en fremmed. Men der var også en del udfordringer, især i forhold til sprog. Mange af deltagerne talte kun lidt engelsk og lidt dansk, og en del af spørgsmålene på vores samtalemenuer viste sig at være lidt for svære, rent sprogligt.

Men som det ofte er, når det er svært, så bliver man det mere bevidst om de ting, som man selv tager for givet. Og på den måde levede samtalesalonen til fulde op til sit formål. Og jeg håber, at dette eksperiment kan give anledning til flere samtalesaloner i T-huset til efteråret.

Hvis du har lyst til at holde din egen internationale samtalesalon, så kan du downloade samtalemenuerne her.

Og en sidste ting: Fordi asylansøgerne bor så isoleret har så få midler, ansøgte vi Græsrodsfonden om 2000 kr til at dække deltagernes transportudgifter i forbindelse med arrangementet. Stor tak til Græsrodsfonden for at give os de fornødne midler til at afholde arrangementet. Det var en stor og uvurdérlig hjælp.

Post your comment