Print en samtalemenu med det samme

Print en samtalemenu med det samme

Her kan du finde og downloade drejebøger, samtalemenuer og samtalestartere fra de Samtalesaloner, Borgerlyst har holdt indtil videre. Samtalemenuerne er lige til at printe ud, så du kan holde din egen samtalesalon lige her og nu.

Hvis du vil læse mere om at være salonvært, og hvordan du mixer samtalepartnere og sætter de øvelserne fra drejebogen igang, kan du downloade vores salonværtsmanual.

Vi har grupperet salonerne alt efter, om de er nemme begyndersaloner, egner sig godt til at diskutere samfundet og politik på nye måder, inspirerer deltagerne til at dyrke deres borgerlyst og handlekraft i hverdagen eller er udviklet til nogle særlige lejligheder eller steder. Men du kan selvfølgelig bruge dem alle sammen præcis som du vil.

Hvis du gerne vil have gæster med, som du ikke allerede kender, opfordrer vi dig til at dele din samtalesalon i vores fælles kalender – så bliver det nemmere at finde frem til dig og din salon.

Gode begynder-emner:
Disse emner er gode at lægge ud med, hvis du aldrig har prøvet at holde samtalesalon før. Emnerne er noget, alle kan forholde sig til – og du kommer langt bare ved at invitere, printe samtalemenuerne og sørge for at gæsterne taler om menuerne to og to eller tre og tre. Så kan du altid koble de mere avancerede øvelser på senere.

 1. Samtalesalon om ALDER
  Noget af det mest inspirerende ved samtalesaloner er helt grundlæggende at få lejlighed til at snakke med nogen, der er et helt andet sted i livet, end en selv. Med en samtalesalon om alder bliver det ekstra sjovt at snakke sammen på tværs af aldre – hvor ligger fællestrækkene, hvor opstår generationskløfterne – og hvordan bygger vi bro mellem aldersgrupperne?
  Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om ALDER eller
  print samtalemenuen med det samme
 2. Samtalesalon om HVERDAGE
  Med en samtalesalon om hverdage kan du sætte fokus på, hvordan vi hver især vælger at leve og prioritere. Hvordan får vi arbejdslivet, familielivet, sociallivet og økonomien til at hænge sammen? Hvordan undgår vi, at hverdagen bare bliver trædesten – og noget, der skal overstås – mellem weekender, ferier og rejser. Og hvordan får vi det lille ekstra overskud i hverdagen, der giver os mod på at engagere os lidt mere i samfundet eller gøre mere for andre? Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om HVERDAGE her eller print samtalemenuen med det samme
 3. Samtalesalon om VALG
  En samtalesalon om valg er god til at sætte fokus på samfundet, demokratiet og politiske beslutninger. Den er selvfølgelig oplagt og aktuel at holde i forbindelse med valgkampe, hvor man gerne vil lave et alternativ til traditionelle paneldebatter – og den er rigtig sjov at holde, hvis man har politikere med fra mange partier. Og det gælder faktisk også mellem valg og folkeafstemninger, hvor især politikerne ofte har bedre tid og overskud til at deltage. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om VALG eller print samtalemenuen med det samme her og stikordene til den rullende ankomst her

Samtalesaloner om samfundsspørgsmål
Samtalesaloner er en god anledning til at få vendt verdenssituationen med nogen, der tænker helt anderledes end en selv. Her lytter man åbent og oprigtigt til hinanden, uden at ane, hvor hinanden står politisk og får indblik i, hvorfor andre tænker, handler og stemmer som de gør. Disse samtalesaloner lægger op til gode og grundige samtaler om, hvilket samfund vi gerne vil have – og hvornår vi kan nå dertil. De egner sig rigtig godt som samtalestartere til 1. maj, grundlovsdag og i forbindelse med valgkampe – men kan selvfølgelig bruges hele året:

 1. Samtalesalon om DANMARK undersøger, hvad det vil sige at være dansk anno 2015. Den kan være rigtig spændende at holde med gæster, der fordeler sig over hele det politiske spektrum – og ikke mindst med gæster, der har rødder andre steder end Danmark. Print samtalemenuen med det samme.
 2. Samtalesalon om GRUNDLOVE er en god lejlighed til at tænke over, hvilke love vi hver især følger og retter os efter. Den handler knap så meget om grundloven-grundloven i sig selv – men lægger selvfølgelig op til samtaler om lovgivning og fælles rettelinjer. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om GRUNDLOVE eller
  print samtalemenuen med det samme
 3. Samtalesalon om FOLKESTEMNINGER inspirerer til samtaler om, hvordan vi hver især bliver grebet af folkestemninger – og hvordan det påvirker vores beslutninger. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om FOLKESTEMNINGER eller print samtalemenuen med det samme
 4. Samtalesalon om UDKAST lægger vægt på, at vores samfund hele tiden er under udvikling – og sat på spidsen er således selv grundloven dybest set kun et udkast til noget, der hele tiden kan blive bedre. Salonen handler dog mest om, hvordan vi hver især kan opdyrke vores “udviklingsmentalitet” og styrke vores “mod på forbedring”, så vi være med til at forbedre og udvikle samfundet. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om UDKAST eller print samtalemenuen med det sammeSamtalemenuer om Udkast
 5. Samtalesalon om DRØMME giver deltagerne mod på at drømme sig til en hverdag, et bedre samfund, en bedre verden. Print Borgerlysts samtalemenu om DRØMME her. Næstved Ungdomsskole har også holdt Samtalesalon om drømme.Se, hvordan de gjorde her.
 6. Samtalesalon om MØNSTRE handler om at se forbindelserne mellem alle vores egne små hverdagshandlinger og de store systemer. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om MØNSTRE. Print samtalemenuer om Mønstre
 7. Samtalesalon om SYSTEMER handler både om vores egne systemer i hverdagen – hvordan holder vi system i vores køleskab eller kalender – og hvordan indgår vi hver især som en del af det store system?Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om SYSTEMER. Print samtalestartere til rullende ankomst eller print den fulde samtalemenu her.

Samtalesaloner, der styrker deltagernes borgerlyst og egen handlekraft i hverdagen
Samtalesaloner er opstartet og udviklet af Samfundslaboratoriet Borgerlyst, der arbejder for styrke borgernes egen handlekraft i hverdagen. Derfor er der selvfølgelig også mange af vores samtalesaloner, der handler om, hvordan man kommer fra tanke til handling – og undgår de typiske “opstartsfælder”. Disse samtalesaloner passer godt sammen med vores bog “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen”, som du kan downloade gratis her. Men alle kan snakke med – deltagerne behøver ikke at have læst noget på forhånd eller have en konkret borgerlysten ide.

 1. Samtalesalon om HANDLEKRAFT booster deltagernes tro på, at de selv kan være med til at skabe vigtige forandringer. Og inspirerer dem til at godt igang med det samme. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om HANDLEKRAFTogprint samtalemenuerne her.
 2. Samtalesalon om SAMMENSKUD handler om skabe faglige sammenskudsgilder og stærke handlefællesskaber. Hvad har vi hver især at bidrage med – og hvordan får vi mest muligt ud af det, når vi allesammen deler og samler det, vi har og kan? Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om SAMMENSKUD og print samtalemenuen her.
 3. Samtalesalon om BESLUTNINGER undersøger, hvordan deltagerne træffer deres beslutninger og hvad der skal til, for at de bliver mere handlekraftige og beslutningsdygtige. Print Borgerlysts samtalestartere til rullende ankomst her, print samtalemenuerne her og se, hvordan Næstved Ungdomsskole holdt samtalesalon om beslutninger her.
 4. Samtalesalon om GØDNING handler om at gøde begejstring. Hvordan hjælper vi bedst de gode ideer og initiativer videre ud i livet – og undgår at kvæle borgerlysten i den spæde spiring? Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om GØDNING. Print samtalemenuen her.
 5. Samtalesalon om BEGYNDELSER handler om at sætte noget nyt igang og komme godt fra start. Print samtalestartere til rullende ankomst herogprint samtalemenuen her.
 6. Samtalesalon om SPILD handler om at undgå spild og se affald, skrald og rester som en ressource – og mulig start på noget nyt. Print samtalestartere til rullende ankomst og print samtalemenuer om spild her.
 7. Samtalesalon om LØN handler om belønninger og hvad der skal til for at føle sig påskønnet. Hvad er du værd? Hvilke opgaver bærer lønnen i sig selv? Hvilke andre former for løn end lige penge er vigtige for dig? Print samtalestartere om løn her og print samtalemenuerne her.
 8. Samtalesalon om TAKTIK handler om at tænke strategisk og taktisk – og hvilke fordele og ulemper det kan have. Print Borgerlysts samtalemenuer om taktik her.
 9. Samtalesalon om KREDSLØB handler vist i virkeligheden mest om kriser – og hvornår vi bedst håndterer dem, når de uundgåeligt opstår. Samtalesalonen er nøje inspireret af kapitlet om kredsløb i vores bog, som du kan downloade gratis her. Det kan være en meget god optakt for deltagerne, inden du holder denne salon, for den er en af de svære – og måske lidt tunge – at komme igennem. Men det gør den jo ikke mindre vigtig…Samtalemenuen kan du printe her.
 10. Samtalesalon om MESTERLÆRE hylder alle dem, deltagerne har lært en masse af gennem tiden. Dem, der har været til inspiration, gav én det helt rigtige skub, satte gang i en vigtig udvikling, greb én, da det var svært. Og undersøger samtidig, hvad deltagerne gerne selv vil give videre – og hvordan de bedst kan komme igang med det. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om MESTERLÆRE

Samtalemenuer om hverdagsemner
Du behøver ikke at holde en fuld samtalesalon for at bruge salonteknikkerne til at få sat godt gang i samtalerne mellem gæster, familiemedlemmer eller kolleger, der ikke kender hinanden så godt – eller sikre, at I kommer til at snakke sammen på en helt ny måde. Disse samtalemenuer egner sig godt til bare at printe ud og tage med til vennemiddagen, jule-/påskefrokosten, teambuildingturen, polterabenden, sommerhusturen eller den lange biltur. Du kan sagtens supplere med de andre øvelser fra drejebøgerne – men samtalemenuerne er rigeligt i sig selv.

 1. Samtalesalon om HELTE udforsker og udfordrer, hvad det vil sige at være en helt i dag. Samtalesalon om helte var den første samtalesalon vi holdt, og vi synes stadig, den er nem og sjov at holde – og giver anledning til nogle virkelig vigtige samtaler om ildsjæle, hyldest, udbrændthed og ansvarsfølelse. Erfaringen er dog også, at nogle gæster kan komme lidt skævt ind på den, hvis de tager heltebegrebet alt for bogstaveligt. Så sørg for at understrege, at spørgsmålene kun er tænkt som samtalestartere – og at det er heltebegrebet forstået i allerbredeste forstand, vi udforsker. Så plejer det at gå fint. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om HELTE eller print samtalemenuen med det samme. Du kan også se, hvordan Næstved Ungdomsskole holdt samtalesalon om HELTE
 2. Samtalesalon om LYSPUNKTERspreder lidt lys midt i det, der ellers bliver opfattet som krisetider. Hvad kan vi trods alt glæde os over – og hvilke nybrud er forhåbentlig på vej?Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om LYSPUNKTER.
 3. Samtalesalon om TRADITIONER handler om tradition og fornyelse, vaner og forandringer. Den kan være sjov at snakke med sin familie om. Print Borgerlysts samtalestartere om traditionerellerse, hvordan Næstved Ungdomsskole holdt samtalesalon om TRADITIONER
 4. Samtalesalon om UDSEENDERhandler om førstehåndsindtryk, spejlbilleder og fordomme. Se, hvordan Borgerlyst holdt samtalesalon om UDSEENDER og print samtalemenuen her. Du kan også se, hvordan Næstved Ungdomsskole holdt samtalesalon om UDSEENDER
 5. Samtalesalon om VANER udforsker og udfordrer vores vanetænkning. Hvad er gode vaner, hvad er dårlige vaner – og hvad skal der til for at ændre vaner?Se, hvordan Borgerlyst holdt Samtalesalon om VANER. Print samtalemenuen her og print samtalestartere til rullende ankomst her.

Post your comment