Øvelse: Blande-folk-teknikker

Øvelse: Blande-folk-teknikker

Et vigtigt grundelement i samtalesalonerne er, at du som vært sørger for at blande gæster- ne, så de flere gange undervejs i samtalesalonen får nye samtalepartnere. Når gæsterne ankommer til en samtalesalon, sætter de sig som regel med dem, de kom med. Som vært skal du sørge for at blande gæsterne, så de møder nye folk – og sikre at dem, der har lidt svært ved at falde i snak med fremmede, ikke ender med at stå alene tilbage.
Undervejs i en samtalesalon blander vi typisk gæsterne på flere forskellige måder.

Ved den rullende ankomst bliver de helt bogstaveligt taget i hånden og ført sammen to og to. Her er blandingsprincippet egentlig bare den rækkefølge, de ankommer i – og så spørger man lige som vært, om de allerede kender hinanden. Hvis de gør, splitter man dem op og sætter dem sammen med de næste gæster, der dukker op. Allerede dér bliver de fleste langt mere trygge ved det hele, fordi du som vært har en plan for, hvad der skal ske.

Inden de andre samtaleøvelser plejer vi at bruge et enkelt princip til at dele gæsterne op i nogle tilfældige grupper, de kan gruppere sig inden for. Typisk beder vi alle, der er født i et lige år om at gå hen i den ene ende af lokalet – og dem, der er født i et ulige år, om at gå hen i den anden ende. Indenfor disse grupperinger finder de så sammen to og to eller tre og tre eller fire og fire alt afhængig af, hvilken øvelse du skal til at sætte i gang. Det kan naturligvis også være alt fra lige og ulige dato til fødselsmåneder, husnumre eller øjenfarver. Det vigtige er bare, at der er et eller andet princip, der på mild vis tvinger gæsterne til at gruppere sig anderledes, end de umiddelbart ville have gjort.

Det er ikke så vigtigt, om klyngerne er lige store, bare det går nogenlunde op i forhold til, hvordan gæsterne skal grupperes til den kommende øvelse. Hvis det ikke gør det, skal du være meget opmærksom som vært – for her er det altafgørende, at ingen føler sig overladt til sig selv.

Skærmbillede 2016-06-10 12.06.38

Sådan gør du

1. Bed alle gæsterne rejse sig. Hvis nogle af gæsterne ikke er mobile, skal du være særligt opmærksom på, at de ikke bliver til overs, bare fordi de ikke ligeså hurtigt vil kunne bevæge sig hen i de rigtige klynger.

2. Bed gæsterne fordele sig i lokalet efter et eller andet princip, der ikke har gøre med deres holdninger, alder eller faglighed, men vil komme til at blande dem helt tilfældigt. Vi plejer at bruge fødselsdage. For eksempel så de gæster, der er født i et lige år, går hen i den ene ende af lokalet, mens alle de gæster, der er født i et ulige år, går hen i den anden ende af lokalet. Du kan også gøre det efter lige eller ulige fødselsdato, om de er født fra januar til og med juni, eller fra juli til og med december. Hvis du har rigtig mange gæster, kan det være en god ide med nogle mindre inddelinger så som januar-marts, april-juni, juli-september og oktober-december.

3. Inden for de nye klynger, der nu er opstået, beder du gæsterne finde sammen to og to, tre og tre eller fire og fire – alt afhængig af, hvilken øvelse, du skal til at sætte i gang. Bed gæsterne finde sammen med samtalepartnere, som de ikke kender i forvejen eller endnu ikke har talt med til salonen.

4. Sørg altid for at spørge, om alle nu har fået en samtalepartner, og om nogle gruppe- ringer mangler én i forhold til de antal, du har bedt dem om. Og vær så lidt vaks til at få det hele til at gå op.

5. Hvis du har medværter eller frivillige med på holdet, kan det være en god ide lige at bede dem holde sig lidt tilbage, indtil I har set, hvordan tallene går op, så de kan springe til og gribe dem, der måtte være blevet til overs eller fylde de sidste grupperinger op.

OBS

1. Når du blander folk ud fra tilfældige principper som deres fødselsdato, er der altid en risiko for, at den ene klynge bliver markant større end den anden. Det kan i sig selv give anledning til nogle forløsende smil, og det gør ikke så meget, så længe der bare er kritisk masse nok i hver klynge til, at gæsterne kan finde nok nye samtalepartnere til det, øvelsen kræver. Det vil til en samtalekvadrille sige, at fire gæster i én klynge er nok, mens langt de fleste andre blande-folk-øvelser bare kræver to. Derfor går det næsten altid mere eller mindre op. I en snæver vending kan du sagtens bede en eller flere deltagere om lige at smutte over i en anden klynge og lege i et par minutter, at de faktisk er født i et lige år, selvom de egentlig er født i et ulige. Men det er ikke noget, du skal gøre mere end én gang i løbet af den samme samtalesalon, for så begynder det at virke fjollet at udstikke instrukser, når du alligevel ændrer på det hele tiden.

2. Hvis der er mange gæster, kan det være svært at overskue, om nogen er til overs, og så kan det være nødvendigt at bede dem, der endnu ikke har fundet en samtalepartner om at række armen i vejret, så du kan se, hvem der mangler. Er der flere til overs, skal de naturligvis bare sættes sammen. Er der kun én, vil det være fint, hvis du selv springer til. Det er som regel langt sjovere at deltage i samtalerne end at stå og kigge på, men det er klart, at det kræver lidt ekstra overskud som vært både at snakke med og styre tiden. Her er det igen en fordel, hvis I er to værter. Så kan den ene hurtigt glide ind for at få antallet til at gå op.

3. Nogle gange går konstellationerne op på en måde, så dem, der ender med at stå sam- men er nogen, der allerede kender hinanden eller er præcis på samme alder eller ligner hinanden for meget. Så vil gæsterne jo gerne, som de gode gæster de er, følge reglerne og prøve at finde nogen, de ikke kender, eller som ikke ligner dem selv. Hvis det er til opvarmningsøvelser, skal du bare sige, at det ikke gør så meget lige nu, fordi det kun er korte opvarmningssamtaler. Men hvis du blander folk til samtalemenuer eller spontansparring, skal du være lidt vaks som vært og hjælpe dem med at få så optimale grupperinger som muligt. Nogle gange kan du se nogle andre grupperinger, der i virke- ligheden også er lidt for ens, og så kan du godt tillade dig at splitte dem op for at skabe nogle nye, mere ukurante konstellationer. I andre tilfælde bliver det for besværligt at rokke ved alle de andre grupperinger, og så må du i stedet sige – hvilket jo også er sandt – at selvom de kender hinanden, kommer de helt sikkert til at snakke sammen på en måde, de ikke har snakket sammen før – og at det også kan være spændende at udforske hvor ens og forskellige man egentlig er, hvis man har samme alder eller ligner hinanden.

4. Du skal ikke som sådan være bange for, at der undervejs kan blive lidt tæt, hvis der ikke er så meget gulvplads. Det kan være en del af charmen og fremkalde nogle afvæbnende smil, der i sig selv er med til at skabe en god stemning. Men hvis der bliver meget prop- pet, er det særligt vigtigt, at du holder øje med, om der er nogen, der bliver til overs, simpelthen fordi de ikke kan overskue, hvor der mangler gæster – og at du er særligt opmærksom på, at de knap så mobile gæster ikke bliver mast ud i periferien.
Sådan fungerer blande-folk-teknikker

Comments are closed.