Øvelse: Samtalesquaredance

Øvelse: Samtalesquaredance

Den sidste halve time af en samtalesalon kan vi godt lide at give gæsterne noget mere konkret at gå hjem på. I de øvrige samtaleøvelser stiller vi de spørgsmål, som vi på forhånd har tænkt over – men til sidst vil vi gerne give gæsterne lejlighed til at snakke om, hvordan emnet vækker spørgsmål, ideer eller udfordringer hos dem selv. Nogle gange er gæsterne også kommet for at snakke om et helt specifikt aspekt af emnet, som vi overhovedet ikke har berørt i vores øvelser og spørgsmål – det får de så mulighed for at zoome ind på nu.
Vi har især to øvelser, vi plejer at bruge til dette formål. I begyndelsen brugte vi ofte samtalesquaredance –senere hen har vi især brugt Mads&Monopolet-varianten. Men de er gode begge to.

Squaredancen er meget tempofyldt og er ofte en kolossal energibooster efter den lange, stille samtalemenu. Her danner gæsterne to cirkler, hvor gæsterne skifter samtalepart- nere i alt seks gange. Først stiller alle i yderciklen et spørgsmål, de selv har valgt og får svar fra tre forskellige gæster i indercirklen, der en for en giver deres spontane svar på det samme spørgsmål. Bagefter er det dem i indercirklen, der får mulighed for at få tre forskellige svar på det samme spørgsmål fra gæsterne i ydercirklen.

Squaredancen er sjov, fordi den giver et hurtigt, meget konkret indblik i, hvor forskelligt vi alle sammen tænker og reagerer, selvom vi hører eller bliver spurgt om præcis det samme – og spørgeren får ofte overraskende meget hjælp med hjem efter de 15-20 minutters spontansparring.

Sådan instruerer du en samtalesquaredance

1. Bed gæsterne stille sig op på to lige lange rækker, så der er lige mange gæster i hver række. Gæsterne i de to rækker skal vende med ansigterne mod hinanden.
2. Bed nu de yderste i hver ende om at finde sammen, så de to rækker bliver bøjet, og der dannes to cirkler indeni hinanden – hvor indercirklen vender ansigterne udad og ydercirklen vender ansigterne mod midten.
3. Nu skulle alle gæster gerne stå overfor én anden gæst fra den anden cirkel.
4. Bed gæsterne om at tænke over et spørgsmål, de har savnet at snakke om i løbet af samtalesalonen, eller en ide i forbindelse med emnet, som de gerne vil vende, eller en udfordring, de gerne vil have sparring på. Det kommer lidt an på emnet, hvad der er mest oplagt.
5. Bed nu alle i ydercirklen om at stille deres spørgsmål eller fortælle om deres ide eller udfordring til den person i indercirklen, der står lige overfor dem. Bed dem fortælle så kort og præcist som muligt, så deres samtalepartner får mest muligt tid til at give sparring og fortælle, hvad de ville gøre, hvis de var i den andens sted. Hver samtale varer fem minutter, så sørg for at tage tid. Du kan give dem syv minutter, hvis du har god tid.
6. Når tiden er gået, beder du alle i ydercirklen om at træde et skridt til venstre, så de alle står overfor en ny person i indercirklen. Bed dem nu gentage de samme spørgsmål til den nye person. Igen har de 5 minutter til at snakke sammen.
7. Bed nu igen alle i ydercirklen om at træde et skridt til venstre og for sidste gang gentage det samme spørgsmål til deres nye samtalepartner.
8. Nu er det indercirklens tur til at få sparring. Men for, at der ikke skal gå kuk i det, er det stadig ydercirklen, der bliver ved at rykke et skridt til venstre. Så start med at bede dem om det.
9. Når alle står overfor en ny samtalepartner, beder du alle i indercirklen om at stille et spørgsmål til den, de står overfor i ydercirklen. Igen har de fem minutter til sam- talen. Du gentager dette tre gange, så indercirklen får den samme mængde sparring som ydercirklen fik.

OBS

Bliv ikke forskrækket over, at der tit opstår lidt forvirring her. Det er kun på Fær- øerne, hvor de er toptrænede til folkedans, at vi har oplevet, at gæsterne med det samme forstod, hvad vi mente – men der kommer i sig selv lidt sjov og god stemning ud af, at gæsterne lige skal finde ud af det.
Vær opmærksom på, at støjniveauet godt kan blive meget højt under denne øvelse, så hvis du holder samtalesalonen i et lille lokale, eller et sted med virkelig dårlig akustik, skal du hellere vælge Mads&Monopolet-øvelsen, hvor der trods alt er lidt færre mennesker, der taler i munden på hinanden.

I en samtalesquaredance skal gæsterne stille sig op ovenfor hinanden i to cirkler indeni hinanden. Gæsterne får en kort samtale sammen to og to, hvorefter gæsterne i ydercirklen træder et skridt til højre, så alle står overfor en ny person fra indercirklen. Derefter får de igen en kort samtale, før ydercirklen igen træder et skridt til højre – og så fremdeles.

Comments are closed.