Øvelse: Spontansparring ala “Mads&Monpolet”

Øvelse: Spontansparring ala “Mads&Monpolet”

Mads&Monopolet er, som navnet på øvelsen afslører, stærkt inspireret af det populære radioprogram Mads&Monopolet. Her har radioværten Mads tre kendte danskere i studiet. Lytterne kan ringe ind med dilemmaer og udfordringer, de ikke selv kan træffe en beslut- ning om, eller har brug for at trykprøve på nogle andre. Og de kendte gæster fortæller så en efter en, hvad synes vil være den bedste løsning i den konkrete situation. Monopolet er, som Mads ofte gentager, ikke fedtet ind i sagen. De svarer bare det, de selv tænker. Det er også tilfældet i denne øvelse. Her er det ganske vist ikke deciderede dilemmaer,
gæsterne bringer på banen. Men det er dog ofte nogle store spørgsmål eller udfordringer, de har brug for de andre gæsters hjælp til at komme videre med.

Til Mads&Monopolet plejer vi at sætte deltagerne sammen i grupper af tre. Hver deltager er så i fokus i 10 minutter. Det gælder selvfølgelig om at stille sit spørgsmål eller fortælle om sin udfordring så kortfattet som muligt, så der er så meget tid som muligt til de andre gæsters sparring. Efter de 10 minutter er gæst nummer to så i fokus, og efter yderligere 10 minutter er turen kommet til gæst nummer tre.

Mads&Monopolet plejer at være en meget kraftfuld øvelse, fordi gæsterne virkelig føler, de selv får noget med hjem, de kan bruge til noget – og samtidig oplever glæden ved at hjælpe de andre gæster. Der kan opstå et overraskende stort sammenhold mellem tre gæster, der lige har været igennem en Mads&Monopolet-øvelse.
Mads&Monopolet er også rigtig god at bruge i mere professionelle sammenhænge som løsningslaboratorier og konferencer, hvor deltagerne får en god anledning til at få vendt mere professionelle udfordringer med hinanden. Her fungerer det bedst, hvis du kan give dem 15 minutter i fokus hver, så der er bedre tid til at komme i dybden og høre de andres faglige perspektiver.

Sammenlignet med squaredancen er Mads&Monopolet-øvelsens store styrke, at der ofte opstår et inspirerende samspil mellem de to gæster, der sammen giver sparring til den tredje. Det er sjovt og lærerigt at høre, hvad hinanden siger. Men squaredancens store styrke sammenlignet med Mads&Monopolet er, at det omvendt også kan være utroligt tankevækkende at høre tre meget forskellige, kompromisløse svar i rap på præcis det samme spørgsmål. Desuden får samtalepartnere under squaredancen mulighed for at tale med seks forskellige andre gæster, mens der i Mads&Monopolet-øvelsen bliver knyttet nogle stærkere bånd med tre gæster.

Sådan instruerer du Mads&Monopolet

1. Brug en af blande-folk-teknikkerne til at fordele gæsterne i grupper af tre.
2. Bed hver gruppe om at udnævne en tidsholder, der sørger for, at hver gæst får lige meget tid i fokus. Optimalt et kvarter, men til en klassisk samtalesalon på to timer, er der sjældent mere end 10 minutter til hver. Hvis du har lidt ekstra tid at give af, er det ofte godt lige at give grupperne en buffer på 5-10 minutter, så de selv kan dis- ponere, om de vil bruge bufferen på at nå på toilettet, i baren, ud med en smøg eller lægge den til sidst, så de kan snakke videre, når alle har været i fokus. Det fungerer langt bedre, end at ringe med klokken og bede alle grupper om at skifte på et bestemt tidspunkt for øvelsen er meget afhængig af, at gruppen er samlet, og derfor kan de komme ud af trit med tiden, hvis en starter med at løbe på toilettet og en anden smutter ud for at ryge.
3. Bed nu hver gæst om at tænke over et spørgsmål, en ide eller en udfordring inden for aftenens emne, som det kunne være sjovt at høre de andre gæsters mening om.
4. Husk at understrege, at jo kortere de kan fortælle om deres udfordring, tanke, spørgs- mål eller ide, jo mere tid bliver der til, at de to andre gæster kan give dem sparring og hjælpe dem videre.
5. Husk også at understrege, at det er vigtigt, at hver gæst er i fokus i al den tid, der er afsat til vedkommende – man skal ikke bare rykke hurtigt videre, hvis der bliver stille et øjeblik – det er netop ofte tegn på, at der er noget spændende på vej. Tids- fordelingen er også noget af det, der sikrer, at alle kommer ordentligt til orde. Uden tidsstyring bliver det ofte den første, der tager ordet, der ender med at fylde al tiden. Men når klokken ringer, er det en kærkommen undskyldning for de lidt mere stille til at få et ord og deres tanker indført.
6. Husk også at understrege, at den der modtager sparring fuldstændig frit kan vælge, hvor meget og hvordan vedkommende vil bruge sparringen – og at dem, der giver sparring gør det helt uforpligtende og udelukkende med udgangspunkt i det, de selv har lyst til at dele.

OBS

• Hvis du kender radioprogrammet Mads&Monopolet godt nok til at kunne genfortælle, hvad det går ud på, kan det være en sjov intro til øvelsen at fortælle, at den er stærkt inspireret af netop dét program, og mange gæster vil straks forstå, hvad det er, der skal ske. Men sørg altid for at spørge, om alle gæster kender programmet, inden du går videre. Der er næsten altid nogen, der ikke kender det, og så er du lige nødt til at forklare grundideen, ligesom vi har gjort på side 88. Hvis du IKKE kender eller føler dig fortrolig nok med radioprogrammet, så lad være med at nævne det overhovedet. Det er ikke spor vigtigt, hvad vi kalder øvelsen, og hvis du ikke kan forklare det ordentligt, er det bedre at lade være at forsøge.
• Øvelsen er egentlig ret nem at instruere, men da vi først brugte den, kunne der godt opstå lidt forvirring, fordi nogle deltagere havde brug for en pause og andre blev irriterede over at blive afbrudt, hver gang samtalerne lige var kommet igang. Begge udfordringer har vi løst ved at bede hver gruppe udnævne en tidholder og indlægge en lille buffer, så gruppen kan holde en lille pause undervejs, når de har brug for det. Så er der både mulighed for at tage hensyn til dem, der skal på toilettet eller ryge eller for at bruge bufferen til at give hinanden lidt ekstra tid, hvis man er i gang med noget særligt spændende.
• Hvis vejret er godt, så giv gæsterne mulighed for at lave øvelsen udendørs – eventuelt som en walk&talk.

Comments are closed.