Øvelse: Velkomst

Øvelse: Velkomst

En samtalesalon står og falder med, om gæsterne føler sig velkomne og trygge ved at skulle snakke med hinanden. Men det er også en helt afgørende, at de fra starten overlader styringen trygt til dig som vært. Derfor er det vigtigt, at du træder i karakter som vært – for det er dig, dit værtskab og de øvelser, du har planlagt, der adskiller samtalesalonen fra alle mulige andre former for møder og arrangementer, gæsterne ellers kunne være taget til. Nu har de valgt at tage til en samtalesalon, og så er det dén oplevelse, du skal sørge for at give dem.

Derfor er det ikke alene vigtigt og nødvendigt, det er også helt på sin plads, at du indleder samtalesalonen ved formelt at påtage dig værtskabet. Det gør du ved på god gammeldags manér at byde velkommen.

Vores velkomster og værtskab er stærkt inspireret af gode gammeldags manerer og takt og tone. Der var en grund til, at man tidligere var meget opmærksom på sit ansvar som vært og værtinde, og virkelig sørgede for, at de enkelte gæster følte sig godt tilpas og velkomne. Derfor ringer vi også gerne med en fin lille sølvklokke, når vi skal have øren- lyd for at kunne give en ny instruks – og det gør os slet, slet ikke noget, at det har en lidt gammeldags klang.

Sådan holder du en god velkomsttale

  1. Du skal kort fortælle, hvorfor du holder samtalesalonen. Fortæl endelig om dine egne bevæggrunde for at holde samtalesaloner, fremfor vores. Dem er du altid velkommen til at referere til, men jo mere, du fortæller om dine egne overvejelser, jo mere træder du selv i karakter som vært.
  2. Du skal kort fortælle, hvordan det kommer til at foregå. Hvis du har holdt flere samtalesaloner, og der begynder at være stamgæster, så sørg for at anerkende dem og byde dem velkommen tilbage, og undskylde, at du nu lige må gentage det, de har hørt mange gange før – men at det er vigtigt, at de nye ansigter lige kender til spille- reglerne. Og spillereglerne er enkle: Alle skal deltage, og alle skal være åbne overfor at tale med og lytte åbent til hinanden.
  3. Hvis det er en af de første gange, du holder samtalesaloner, eller du føler dig lidt usikker på det, så vær ærlig omkring det og bed gæsterne hjælpe dig med at få det til at glide – for eksempel ved at hjælpe alle med at finde en samtalepartner, hvis antallet ikke lige går op under øvelserne.
  4. Du skal give deltagerne de praktiske informationer, så alle ved, hvor toiletterne er, og at der ikke kommer til at være formelle pauser i løbet af de næste to timer. Så hvis man har behov for at ’træde af ’ eller få lidt luft, skal man bare gøre det, når behovet melder sig.
  5. Du skal introducere aftenens emne, og hvorfor du har valgt netop dette emne. Det er helt fint, hvis du vælger et af vores emner, men brug lidt tid på at fortælle, hvad det var ved netop dét emne, du syntes var særligt interessant, og som fik dig til at vælge det. Det styrker dig som vært at fortælle lidt om dine egne overvejelser, inden du beder gæsterne tale selv. Så har du selv været med til at tage brodden af det, og måske er der ligefrem nogle af dine eksempler eller erfaringer, gæsterne bruger til at snakke videre om.
  6. Du behøver ikke at vide en masse om emnet for at kunne holde velkomsttalen – til samtalesaloner er vi helt almindelige mennesker, der samles, fordi vi er nysgerrige på aftenens emne af vidt forskellige grunde. Og dine grunde er mindst lige så vigtige og relevante som eventuelle eksperters gode grunde – men når du stiller dig op og deler dine personlige tanker, er du med til at afmystificere emnet og gøre det ok for gæsterne også at dele deres personlige tanker. Her ville en tale fra en ekspert hurtigt kunne få gæsterne til at føle, at de ved for lidt til at kunne udtale sig. Hvis du føler dig virkelig utilpas ved at skulle sige noget om emnet, er der ingen grund til at fortvivle. Det er også helt fint, hvis du alliererer dig med tre gæster på forhånd, der lige siger lidt om hver deres grund til at komme i aften, og hvad de umiddelbart tænker om emnet.
  7. Du skal skabe det schwung, der får gæsterne til at føle, at de er helt utroligt heldige, at de er lige netop hér i aften. Så fortæl, hvor spændende, du håber, det hele kommer til at blive, og hvor vigtigt det er, at så mange samtalelystne er mødt op for at snakke om dette vigtige emne. Og slut så af med at sige, at nu har du vist sagt nok. Nu skal I se at komme i gang. Så nu vil du gerne bede alle om at rejse sig op…

OBS

  1. Når du fortæller, hvorfor du har valgt emnet, er det vigtigt, at du ikke kommer til at definere, hvad der er det rigtige eller forkerte at mene om emnet. Det skal gæsterne jo selv have lov at udforske, og det bliver svært, hvis du i din intro er kommet til at udstikke en form for facitliste. Derfor er det en god ide, hvis du i stedet for at dele dine egne holdninger til emnet fortæller om nogle af dine personlige erfaringer eller minder, som emnet vækker hos dig. Når du selv har løftet lidt af sløret, bliver det nemmere for gæsterne at følge dit eksempel – og hvis de ikke selv kan komme i tanke om noget, kan de i hvert fald tage udgangspunkt i det, du lige har fortalt.
  2. Hvis både du og dine gæster prøver samtalesaloner for første gang, er det en god ide at minde alle om, at de mange spørgsmål er tænkt som samtalestartere – ikke som et interview eller en tjekliste til, hvem der har noget at sige om hvad. Du kan uddybe det endnu mere og fortælle, at den bedste måde at starte en samtale ikke er at afkræve sin samtalepartner et svar, men i stedet ved selv at begynde at dele sine tanker.
  3. Hvis du har holdt flere samtalesaloner og begynder at have nogle stamgæster, vil de trænede gæster typisk hjælpe de nye med at komme godt igang med samtalerne – de kommer til at fungere som en slags uofficielle medværter, der hjælper med at vise de nye, hvordan det fungerer.

Comments are closed.