Find inspiration i Borgerlysts tidligere saloner og eksperimenter

Samtalesalon om MESTERLÆRE

Vi har alle sammen haft læremestre, der har åbnet nye verdener for os. Hvilken læremester har gjort en forskel i dit liv? Hvornår er du åben over for at lære nyt? Og hvad ville du ønske, at nogen havde lært dig?
Det handler samtalesalonen om MESTERLÆRE om.

Samtalesalon om HANDLEKRAFT

Ofte falder vores samtaler på en masse ting i samfundet, der kunne blive bedre. Men ofte virker det svært selv at gøre noget ved. Men hvad skal egentlig til for at vi får rykket på vores idéer? Hvordan vi lettere komme fra idé til handling?
Det handler samtalesalonen om HANDLEKRAFT om.

Samtalesalon om GRUNDLOVE

Grundloven definerer de spilleregler, som vi alle skal overholde som borgere i Danmark. Men hvilke grundlove lever du selv egentlig efter? Hvor er de kommer fra? Og hvad sker der, når du bryder dem?
Det handler samtalesalonen om GRUNDLOVE om.

Samtalesalon om FOLKESTEMNINGER

Af og til fyldes vi af folkestemninger: Fra sorg over sejrsrus til frygt eller vrede. Hvilke folkestemninger lader du dig gribe af? Og hvilke folkestemninger ville du helst være foruden?
Det handler samtalesalon om FOLKESTEMNINGER om.

Samtalesalon om GØDNING

Ligesom planter har brug for gødning for at kunne spire, så har vi mennesker også brug for gødning for at kunne udvikle os. Hvad giver os energi, inspiration og drivkraft til at udvikle os og føre vores projekter ud i livet?
Det handler samtalesalon om GØDNING om.

Samtalesalon om HELTE

Der findes mange slags helte: fra superhelten over røvhulshelten til antihelten. Hvad er der særligt ved helte? Hvad er det, de gør, der inspirerer os? Hvordan giver de os lyst til at handle og være med til at forandre verden?
Det handler samtalesalonen om HELTE om.