Saloner, der styrker deltagernes egen borgerlyst og handlekraft i hverdagen

Saloner, der styrker deltagernes egen borgerlyst og handlekraft i hverdagen

Samtalesaloner er opstartet og udviklet af Samfundslaboratoriet Borgerlyst, der arbejder for styrke borgernes egen handlekraft i hverdagen. Derfor er der selvfølgelig også mange af vores samtalesaloner, der handler om, hvordan man kommer fra tanke til handling – og undgår de typiske “opstartsfælder”. Disse samtalesaloner passer godt sammen med vores bog “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen”, som du kan downloade gratis her. Men alle kan snakke med – deltagerne behøver ikke at have læst noget på forhånd eller have en konkret borgerlysten ide.

Samtalesalon om HVERDAGE

Samtalesalonen om HVERDAGE fokuserer på alle de små bidder af livet, der alt for ofte bare skal overleves.

International conversation salon

Borgerlyst har hidtil primært holdt samtalesaloner for danskere og på dansk. Men nu holder vi en international samtalesalon for at skabe nye møder mellem danskere og udlændinge på tværs af sprog og kulturer.

Samtalesalon om SAMMENSKUD

Sammenskud er et skønt princip, der gør det muligt for alle at invitere til fest. Når alle byder ind med noget, står ingen alene tilbage med en uoverskuelig byrde. Det handler samtalesalon om SAMMENSKUD om.

Samtalesalon om GROBUND

Denne samtalesalon har til formål at gøre det let og sjovt for folk, der bor eller arbejder i et lokalområde, at mødes og udveksle idéer, erfaringer og tanker og i det hele taget lære hinanden lidt bedre at kende…

Samtalesalon om MESTERLÆRE

Vi har alle sammen haft læremestre, der har åbnet nye verdener for os. Hvilken læremester har gjort en forskel i dit liv? Hvornår er du åben over for at lære nyt? Og hvad ville du ønske, at nogen havde lært dig?
Det handler samtalesalonen om MESTERLÆRE om.

Samtalesalon om HANDLEKRAFT

Ofte falder vores samtaler på en masse ting i samfundet, der kunne blive bedre. Men ofte virker det svært selv at gøre noget ved. Men hvad skal egentlig til for at vi får rykket på vores idéer? Hvordan vi lettere komme fra idé til handling?
Det handler samtalesalonen om HANDLEKRAFT om.

Samtalesalon om GØDNING

Ligesom planter har brug for gødning for at kunne spire, så har vi mennesker også brug for gødning for at kunne udvikle os. Hvad giver os energi, inspiration og drivkraft til at udvikle os og føre vores projekter ud i livet?
Det handler samtalesalon om GØDNING om.